Απολογισμός 4ης Ανοιχτής Εκδήλωσης για το ΣΒΑΚ Θήβας

Απολογισμός 4ης Ανοιχτής Εκδήλωσης για το ΣΒΑΚ Θήβας
Τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου το πρωί πραγματοποιήθηκε η 4η και τελευταία Ανοιχτή Εκδήλωση Ενημέρωσης και Διαβούλευσης του ΣΒΑΚ Θήβας στο Συνεδριακό Κέντρο της πόλης. Παραβρέθηκαν και συμμετείχαν ενεργά στη συζήτηση εκπρόσωποι των δημοτικών παρατάξεων, υπάλληλοι του Δήμου, εκπρόσωποι φορέων και απλοί πολίτες.

Σκοπός της Εκδήλωσης

Όντας στο τελικό στάδιο του ΣΒΑΚ, στόχος της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση και διαβούλευση επί των προτάσεων του Σχεδίου. Οι κύριοι στόχοι της 4ης διαβούλευσης ήταν:
1. Να ενημερωθούν οι πολίτες για τις τελευταίες εργασίες και το τελικό παραδοτέο του ΣΒΑΚ
2. Να γίνει παρουσίαση και διαβούλευση επί των τελικών προτάσεων του ΣΒΑΚ
3. Να προκριθούν και να μπουν σε προτεραιότητα οι σημαντικότερες αυτών με βάση τις τοπικές ανάγκες

Παρουσιάσεις

Η εκδήλωση ξεκίνησε με καλωσόρισμα των συμμετεχόντων από τον Δήμαρχο Θηβαίων κ. Γ. Αναστασίου. Ακολούθησε το πρώτο μέρος της εκδήλωσης με τις παρουσιάσεις των αναδόχων.
Αρχικά, ο κ. Θεόδωρος Μαυρογεώργης (MSM Consulting) παρουσίασε αναλυτικά τα μέτρα και ο κ. Κοσμάς Αναγνωστόπουλος (CIVINET Greece-Cyprus) μετά από επιμέρους διευκρινίσεις επί των μέτρων κατέθεσε το Σχέδιο ενός πλήρους Δικτύου Ήπιας Κινητικότητας με αποτυπωμένες ζώνες σημαντικών περιορισμών στην κυκλοφορία και την στάθμευση -οι οποίες αποκαλούνται “ζώνες μηδενικών εκπομπών και ατυχημάτων”- και ζώνες εκπαίδευσης, αθλητισμού, πρασίνου και πολιτισμού, για τις οποίες επίσης προτείνονται σημαντικές παρεμβάσεις σχετικά με την κινητικότητα.
Την κεντρική παρουσίαση μπορείτε να την βρείτε εδώ.
Το 2ο μέρος της εκδήλωσης υλοποιήθηκε υπό τον Συντονισμό της Εύας Φιλανθρωποπούλου, και στο οποίο πραγματοποιήθηκε συζήτηση και αξιολόγηση των πακέτων μέτρων από τους συμμετέχοντες σχετικά με την σκοπιμότητα, την εφικτότητα και προτεραιότητά τους.
Απόλυτη συμφωνία υπήρξε για τα ακόλουθα πακέτα μέτρων:
1. Οριζόντια Κατασκευαστική Υλοποίηση Άρθρου 34 ΚΟΚ σε όλο το Τοπικό Οδικό Δίκτυο
2. Οριζόντια Εφαρμογή Συστημάτων Μονοδρομήσεων
3. Κατασκευή Περιφερειακής Οδού
4. Δίκτυο Ήπιας Κινητικότητας και Προσβασιμότητας
5. Βελτίωση της Κινητικότητας στις Πλατείες και στα Πάρκα της πόλης
6. Ειδικές Παρεμβάσεις σε Περιοχές με Μεγάλες Κλίσεις
7. Αναδιοργάνωση του Συστήματος Εμπορευματικών Μεταφορών
8. Παρεμβάσεις Οδικής Ασφάλειας σε Κόμβους και Οδικά Τμήματα
9. Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης στο Κέντρο της πόλης
10. Eύρυθμη Λειτουργία των ΤΑΞΙ
11. Ανανέωση του Δημοτικού Στόλου με Καθαρότερα και Μικρότερα Οχήματα
12. Ενίσχυση της Κινητικότητας των Ευάλωτων Πολιτών
13. Ενημέρωση, Εκπαίδευση και Ευαισθητοποίηση των Πολιτών, των Μαθητών και των Επαγγελματιών
14. Ίδρυση Παρατηρητηρίου Κινητικότητας και Δημόσιων Χώρων
15. Πλαίσιο Κινήτρων και Αντικινήτρων
16. Θεσμικές Παρεμβάσεις
17. Εκπόνηση Μελετών Ωρίμανσης των Μέτρων του ΣΒΑΚ και πρόσθετων Στρατηγικών Σχεδίων
Μέτρα τα οποία γίνονται δεκτά με σχόλια και προϋποθέσεις ήταν τα ακόλουθα:
1. Οριζόντια Θεσμική και Πραγματική Μείωση των Ταχυτήτων στα 30χλμ/ώρα σε όλο το Τοπικό Δίκτυο: Τέθηκε θέμα εξαίρεσης της Νότιας Περιφερειακής Θήβας.
2. Παρεμβάσεις στους μεγάλους Οδικούς Άξονες της πόλης: Σύμφωνοι, αλλά θα ήθελαν να δουν πιο συγκεκριμένες προτάσεις για να κρίνουν.
3. Χαρακτηρισμός Περιοχών της Πόλης ως “Μηδενικών Εκπομπών και Ατυχημάτων”: Η εφικτότητα εξαρτάται από τα ακριβή όρια των περιοχών αυτών και το είδος των περιορισμών που θα τεθούν.
4. Συνδρομητικό Σύστημα Υπηρεσιών Κινητικότητας και Κοινόχρηστων Οχημάτων (Mobility as a Service): Δεν κρίνεται άμεσα εφικτή η εφαρμογή του μέτρου στην πόλη της Θήβας, αλλά υπάρχει σύμφωνη γνώμη να περιληφθεί στο ΣΒΑΚ.
5. Δίκτυο Αυτοματοποιημένων Χώρων Στάθμευσης και Κοινής Χρήσης Οχημάτων Μικροκινητικότητας (Micromobility Hubs): Δεν κρίνεται άμεσα εφικτή η εφαρμογή του μέτρου στην πόλη της Θήβας, αλλά υπάρχει σύμφωνη γνώμη να περιληφθεί στο ΣΒΑΚ.
6. Δίκτυο Υπαίθριων και Στεγασμένων Χώρων Στάθμευσης Αυτοκινήτων: Αναγκαίο, αλλά και δύσκολο να βρεθούν διαθέσιμοι χώροι για τον σκοπό αυτό.
7. Αναβάθμιση της Δημόσιας Συγκοινωνίας: Κρίθηκε απαραίτητη η στενή συνεργασία με το ΚΤΕΛ
8. Ενίσχυση της Συμμετοχής των Πολιτών: Σύμφωνοι, αλλά τέθηκε ερώτημα για το πως θα επιτευχθεί.
Ευχαριστούμε όλους τους ανθρώπους του Δήμου που συνέβαλαν στην επιτυχή πραγματοποίηση της εκδήλωσης και φυσικά όλους όσοι συμμετείχαν στη διαβούλευση.

Κατάλογος φορέων και κοινωνικών ομάδων που εκπροσωπήθηκαν στην εκδήλωση

1. Δημοτική Αρχή Θήβας
2. Άλλες Δημοτικές Παρατάξεις
3. Τεχνική Υπηρεσία Δήμου
4. Γραφείο Τύπου Δήμου
5. Τοπικά ΜΜΕ
6. Π.Σ. Στερεάς Ελλάδας
7. Εκπαιδευτικοί Θήβας
8. Άλλοι επαγγελματίες και κάτοικοι

Για περαιτέρω ενημέρωση και επικοινωνία

Μπορείτε να ενημερώνεστε μέσω:
  •  της ιστοσελίδας του έργου: https://thiva.sump.gr/
  • του Facebook Group: https://www.facebook.com/groups/860491441173121
  • των ενημερωτικών δελτίων που στέλνει η ομάδα έργου του ΣΒΑΚ (εφόσον εγγραφείτε σε αυτά διαμέσου της ιστοσελίδας)
Για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με το ΣΒΑΚ μπορείτε να αποστείλετε email στο thiva.sump@gmail.com ή να καλέσετε στο τηλ 2107710979.
Υπεύθυνος Διαβούλευσης: Κοσμάς Αναγνωστόπουλος